تالار زبانشناس

سلام یه شخصی لطفا اینو جواب بده

بهتر نبود بجای amاز be استفاده میکرد
I’ll run away tomorrow if I’m still so mad.

سلام. تنها جوابی که ب ذهنم میرسه جمله تون شرطی هست و باید ساختارش اینجوری باشه.
اگه یه چیزی بشه( حالا ) ،یه کاری خواهم کرد (آینده)
نمیشه که دوتاشم تو آینده باشه. شرط باید تو حال باشه.

1 Likes

یعنی همیشه شرط تو حاله

بله اول باید یه کاری بشه ( if شرط ) تا به طور متقابل جوابش یه چی بشه

2 Likes

سلام وقت بخیر
Be بعد از will, could,can, would و … استفاده میشه.
بعد از if از ویل استفاده نمیشه.

4 Likes

نمیتونیو بگید
If I will be

1 Likes