تالار زبانشناس

معانیfun ومناسبت با متن

در متن
He is a drag means “he is not fun”, but here in this story drag means she is causing problems for the business.
بجای funاز باحال استفاده کنیم بهتر نیست
او مانع پیشرفت است یعنی «او باحال نیست»، اما این‌جا در این داستان یعنی او مشکلاتی برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند.
البته متضاد آن میشه
انسان ضدحال زن


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت »

سلام
ترجمه گاهی سلیقه‌ای هست و “او شوخ نیست” هم درسته.

2 Likes