تالار زبانشناس

تفاوت Let's get started. vs Let's get start

چرا بجای Let’s get start نوشته شده
Let’s get started.؟!!!


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت »