تالار زبانشناس

کاربرددددددد

سلام shouting an invite معنیش چی میشه؟ساختارش چطوریه این جمله؟

shouting an invite to the rabbit to quickly take shelter in his home.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »