تالار زبانشناس

Has fallen asleep against

سلام
لطفا ساختار جمله عنوان را اگر میدانید توضیح دهید


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

زمان حال کامل …

Have/has +قسمت سوم فعل

زمانی استفاده میشه که درباره کاری صحبت میکنیم که از گذشته شروع شده و تا حالا اثرش باقی مانده.

1 Likes