تالار زبانشناس

درس «به‌سوی سلامتی و شادمانی پیاده‌روی کنید»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس به‌سوی سلامتی و شادمانی پیاده‌روی کنید ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «قدم زدن برای شادمانی» مراجعه بفرمایید.

1 Likes