گذشته فعل feel و fell چه می شود؟

حالت گذشته feel و fell چی میشه؟
آیا گذشته یا قسمت سوم این دو فعل مشابه هم Felt میشه؟

2 پسندیده

من تا به حال فعل اصلی fell ندیدم جایی.
تا اونجا که میدونم fell حالت گذشته ی فعل fall هست.
Fall , fell, fallen
Feel , felt ,felt
دوستان درست میگم؟؟؟؟

3 پسندیده

گذشته feel میشه felt
و fell خودش گذشته ی فعل fall هست به معنای افتادن

3 پسندیده

بله درست میفرمایین.ممنون کمک کردین یادم بیاد👍🏻

1 پسندیده

دوستان در این جمله
She
began to pull herself with her hands over snow and rocks until she made it to the bottom of the canyon.

کلمه made in موفق شد باید ترجمه شه؟ من ترجمه ای برای این لغت تو متن ندیدم

2 پسندیده

توی درس “تا به ته دره برسد” ترجمه شده مترجم میتونه برای روون تر بودن ترجمه، گاهی اوقات معانی اضافه رو حذف کنه نباید لغت به لغت به ترجمه نگاه کنیم دوست خوبم

2 پسندیده

She began to pull herself with her hands over snow and rocks until she made it to the bottom of the canyon.

سعی کرد تا از عمق دره با دستاش خودش رو روی برف و سنگ‌ها بکشه.
ولی تو متن اینجوری ترجمه شده:point_up_2:
«تا از عمق دره خودشو بکشه» که
با«تا به عمق دره برسه» خیلی متفاوته یعنی اشتباه ترجمه شده من خودم رو این موضوع خیلی گیر کرده بودم
با تشکر