تالار زبانشناس

Which verb is correct

Nonliguistic factors means is or are


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی - مقدمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر دوره‌ی انگلیسی قدرت »

3 Likes

چون ،s داره یعنی جمع هستش . و ما برای اسامی جمع are و برای اسامی مفرد is قرار میدیم

اگه factor بود (عامل) is می‌گرفت .حالا که factors هست (عوامل) are میگیره.

یا با ضمایر.ببینید .

I am
She is
He is
It is
They are
We are
You are
اسم افراد هم is میگیره .
@ali157

موفق باشید

2 Likes