تالار زبانشناس

Verb Be use

you are always going to be moving…?
what is (be)for?


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر عواطف ۱ »

1 Likes

سلام خوش اومدین.
بعد از going to برای زمان آینده، باید مصدر فعل رو بیاریم، که مصدرمون اینجا be هست. یعنی نمیتونستیم am is are بیاریم، باید مصدر شون که be هست رو بیاریم.

I’m going to meet my friend
اینجا هم ببینین مثلا، شکل ساده ی فعل meet اومده. تنها تفاوتش اینه که مصدر فعل “بودن” یا “هستن”، be است

2 Likes