تالار زبانشناس

چرا در این جمله قبل از night از at استفاده نشده

The morning is bright but the night is dark .
چرا در جمله بالا قبل از night از at استفاده نشده

1 Likes

سلام تا جایی که میدونم at night یعنی در شب
و اینم بگم ما نمیتونیم بگیم at nights
و جمله شما میگه: صبح روشنه ولی شب سیاه هست.

3 Likes

دلیلی نداشت که استفاده بشه در شب معنی نمیده اینجا
صبح روشنه اما شب تاریکه

4 Likes