تفاوت فعل های assure and convince

سلام
میشه لطفا تفاوت کاربردی این دوتا فعل رو برام توضیح بدید .
و در جمله مثال بزنید .

@shaghayeghAlavi

3 پسندیده

سلام وقت بخیر.
فعل Assure یعنی اطمینان خاطر دادن، تضمین کردن، تاکید کردن، خیال کسی رو راحت کردن

I assured her that her child was safe
من بهش اطمینان خاطر دادم که بچه ش در امانه

اما convince میشه قانع کردن، متقاعد کردن، کاری کنیم که کسی چیزی رو باور کنه یا متقاعد بشه در موردش. بعضی وقتا هم معنی ترغیب کردن میده.

I listened to his reasons, but I wasn’t convinced
به حرفاش گوش دادم ولی متقاعد نشدم

مثلا بخوام با همون جمله بالا بگم:

I convinced her that her child was safe
متقاعدش کردم، باعث شدم قبول کنه که بچه ش در امانه

3 پسندیده

ممنون عزیزم ، متوجه شدم … :rose::rose::rose::blossom::blossom::blossom::blossom:

2 پسندیده