تالار زبانشناس

تلفظ حرف the در جاهای مختلف

سلام
تلفظ the در چه جاهایی دِ و در کجاها دی

1 Likes