تالار زبانشناس

سلام منظور ازlet's face چیه

Another thing I think from the man’s point of view, a woman who serves you who’s not equal let’s face it boring,


این تاپیک مربوط به « درس تفسیر » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « شوهرانی با هوش احساسی بالا »

1 Likes

Face
معنی های زیادی داره ولی اینجا صادق بودن معنی میده
Let’s face
یعنی اجازه بده صادق باشیم یا بیا روراست باشیم

1 Likes