تالار زبانشناس

Get to you

کسی میدونه معنی دقیق get to you در درس هوش احساسی چیه با دیکشنری چک کردم معنی نمیداد


این تاپیک مربوط به درس« هوش احساسی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « کسب و کار British Council » دوره: « پادکستی برای حرفه ای ها »

2 Likes

تصویر

جمله ی متن:
زمان کمتری رو باهاشون باش و اجازه نده ناراحتت کنن، نزار اذیتت کنن.

3 Likes