تالار زبانشناس

معنی کلمه thought

سلام
چرا زمانی که روی کلمه ای در داستان می‌زنیم تا معنی آن بیاید بجای خود آن کلمه درج شده در داستان مترجم نرم افزار کلمه دیگری را نشان می دهد و شما باید به اجبار کلمه مورد نظر خود را بصورت دستی تایپ نمایید برای مثال معنی کلمه thought در داستان


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

سلام دیکشنری ها افعال را به صورت زمان حال ساده ترجمه میکنند صرفنظر از زمانی که شما بهشون میدهید این کلمه هم گذشته think هست به معنای فکر کرد

3 Likes