افعال دو کلمه ای و اصطلاحات

افعال دو کلمه ای و اصطلاحات
0

#1

تو دیگشنری نمیشه معنی دوکلمه ای ها و یا جملات اصطلاحی رو پیدا کرد.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

چرا میشه.
شما یکی رو بگو. من از دیکشنری های مختلف عکس می گیرم براتون.