تالار زبانشناس

تفاوت ساختار دو جمله زیر

Wales said he didn’t want to fool anyone

He said he wanted people to be fooled

این جمله از لحاظ معنایی چه تفاوتی دارن چرا در جمله اولto fooو در جمله دوم to be fooledاورده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی حمله موجودات فضایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

به معنی جملات توجه کنید:
ویلس گفت اون نمی خواست کسی رو فریب بده.

اون گفت اون می خواسته مردم فریب داده بشن.

تفاوت بر می گرده به کاربرد فعل want:

I want to write a letter.
من می خوام که یک نامه بنویسم.

I want you to write a letter.
من از تو می خوام که یک نامه بنویسی.

I want this letter to be written.
من می خوام که این نامه نوشته بشه!

بعد از فعل want شما می تونید یک اسم بیارید که نقش مفعول رو داره، یا می تونید یک فعل بیارید که باید همراه با to بیاد. با توجه به معنی مورد نظرتون باید ببینید تأکیدتون روی کاریست که می خواهید انجام بدید یا انجام بشه و یا روی کسی که می خواهید اون کار رو انجام بده .

توجه داشته باشید در مثال سوم من و همچنین در جمله ی دوم خودتون، ترکیب بعد از to مجهول هست.
یعنی من می خوام‌که این نامه به هر حال نوشته بشه حالا توسط هر کسی ( فاعل مشخص نیست)
یا اون می خواد که مردم فریب داده بشن.

در جمله دوم میتوان بنویسید he want to be fooled people یکی هست با he want people tobe fooled