تالار زبانشناس

معنی My Takeaway

این کلمه تو این جمله به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به درس« شنیدن به انگلیسی به صورت انفعالی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « همین حالا انگلیسی صحبت کن! »

2 Likes

لطف میکنین جمله رو بذارین

1 Likes

My takeaway for today is: Try to listen as much as you can.
اینم کل جمله

1 Likes

a conclusion to be made based on presented facts or information
به این شکل پس معنی میشه:

" نتیجه ‌گیریِ امروز من اینه که سعی کنین تا جایی که میتونین به شنیدن بپردازین"

4 Likes