معنی headed

سلام

Where are you headed ?.. کجا داری میری ؟

She headed quickly to the palace ?.. معنی این جمله چی میشه ؟…اون سریع رفت به قصر ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 پسندیده

دقیقا همینی که خودتون نوشتین میشه.

2 پسندیده