تالار زبانشناس

معنی change درجمله و کلا در این داستان

آیا ترجمه صحیح است
No, no, no she paid 100.00 dollars. She got 10.00 dollars back, returned in change.

نه، نه، نه او ۱۰۰ دلار پرداخت کرد. او ۱۰ دلار پس‌گرفت، به‌صورت پول خرد.
در جمله فوق change پول خرد معنی شده آیا معنی در عوض نمی دهد .
و معنی returned in change چیست ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا »

1 Likes

مطمئن نیستم ولی شاید بشه یچیزی تو مایه های: ‌‌‌‌‌با پول خرد بهش برگردوند

سلام درسا خانم
فکر کنم chang به معنی پول خرد باشه

2 Likes

بله حق با شماست :+1::ok_hand:
ممنون که اصلاح کردین :pray:
من ادیت میکنم پیاممو

1 Likes

قربان شما
شما استادید

1 Likes