چرا در اینجا prettyآورده؟

Five pretty,yelloow


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 پسندیده

سلام دوست خوبم
اینجا جوجه اردک ها رو داره توصیف می کنه

Five pretty, yellow baby ducklings came out.
پنج جوجه اردک کوچولوی زرد و زیبا از آن‌ها بیرون آمدند.

4 پسندیده