فرق بین Your و you're

کدومش؟ Your یا you’re

سطح: A1

سلام دوستام چطورین؟
امروز یک اشتباه خیلی رایح رو باهم بررسی میکنیم
:nerd_face:

ویدئو

دیگه چیا رو با هم قاطی میکنیم بهم بگو که براشون ویدیو درست کنم!

لینک این ویدئو در اینستاگرام
لینک این ویدئو در تلگرام

3 پسندیده

Do you know when you’re going?

2 پسندیده

Do you know when you’re going?

1 پسندیده

Do you know when you’re going?