نحوه آدرس پرسیدن به انگلیسی

امروز کلی ساختار خوب برای آدرس دادن و آدرس گرفتن یاد میگیریم…


سطح ویدئو: A2 - پایه
لهجه: امریکن


:coffee:سلام دوستان! خوب به ساختارهای زیر توجه کنید.

:large_blue_diamond: Go along this road
یعنی همین مسیرو بگیر برو!
:large_blue_diamond: turn right/left
پیچیدن به چپ و راست.
:large_blue_diamond: You’re going the wrong way
داری مسیر اشتباه رو میری!
:large_blue_diamond: Go straight forward
مستقیم برو!
:large_blue_diamond: Go past the …
یعنی از فلان چیز رد شو، عبور کن…
:large_blue_diamond: …is on your left/right
سمت چپ یا راستته
:large_blue_diamond: on the other side of the road
اونور خیابون…
:large_blue_diamond: Boulevard - بلوار
:large_blue_diamond: Tomb - مقبره
:large_blue_diamond: Road - جاده
:large_blue_diamond: Intersection/ Crossroad - تقاطع
:large_blue_diamond: Square/ roundabout - میدان

:large_blue_diamond: ساختارهای مقدمه ای:
• Hello. Can you help me, please?
• Good morning. May I ask for some help?
• Excuse me, could you help?

:large_blue_diamond:ساختارها برای پرسیدن آدرس:
• Could you tell me how to get to the bank?
• Do you know where the museum is?
• We can’t find the subway station. Is it near here?
• Where can we find a park near here?

:large_blue_diamond: ساختارها برای اطمینان از درستی مسیر:
• Are we on the right road to the city center?
• Is this the right way to the mall?
• What’s the best way to get to the airport?

راستی برای آشنایی کامل با اصول نوشتن آدرس، میتونین مقاله آدرس به انگلیسی رو مطالعه کنید.

:question:کجا زندگی میکنی؟


ویدئو

لینک دانلود ویدئو


لینک ویدئو در تلگرام

لینک ویدئو در اینستاگرام

15 پسندیده

خیلی عالی بود. ممنونم :rose: :seedling:

5 پسندیده

خیلی ممنون از ویدیو ی مفیدتون :star::blossom::pray:t2::smiling_face_with_three_hearts:
مثل همیشه عالی بود :rainbow::rose:

3 پسندیده

خیلی عالی بود:rose: