تالار زبانشناس

مصدر بعد از to

در قسمتی از درس آمده است

she modified her approach to learning Swahili.
در صورتیکه بعد از to فعل به صورت مصدر می آید نه فرم ingدار

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes

در اینجا to بخشی از فعل است
approach to
به این حروف اضافه، preposition می گویند
Screenshot_20170902-231225

یک مثال دیگر:
اگر در پایان یک ایمیل بخواهید به طرف مقابل بگویید که منتظر پاسخش هستید باید قبل از امضای ایمیل بنویسید

I look forward to hearing from you

در اینجا نیز to بخش preposition فعل forward است.

نکته:
نگران prepositionها نباشید.
حفظ کردن آنها تقریبا غیرممکن و یا بسیار بسیار سخت است. اما به مرور، با پرکاربردترین های آنان آشنا می شویم.
تعداد افعالی که preposition آنها to است انگشت شمارند.
افعال مختلف، prepositionهای متفاوت و گاه متعددی دارند. مانند:
interested in
come in
come on
come up

3 Likes

این to فقط همون infinitive که شما میگی نیست. من چون درس رو نخواندم نمیتونم دقیق بگم کدام مفهوم to هستش چون پیش زمینه ای از درس ندارم.
احتمال زیاد اینجا به مفهوم “در خصوص” هست.
او شیوه اش در خصوص یادگیری swahili را تعدیل کرد.

استفاده از to وقتی که به قول شما infinitive که ما بهش میگیم to شبه امر نباشه، در حالتهای زیر استفاده میشه.
20170902_233429

1 Likes