سوال گرامري درباره داستان

چرا براي ترجمه ظاهر شد يا نوشت كه به زمان گذشته برميگرذد به طور حال استمراري ترجمه شده؟
ولطفا يك منبع خوب براي يادگيري گرامر پيشنهادبديد
ممنونم از توجه شما


این تاپیک مربوط به داستان« فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده