تالار زبانشناس

درس «عشق، موسیقی و دیگر هیچ»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس عشق، موسیقی و دیگر هیچ ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «مردی با عشق و موسیقی، و نه چیزی دیگر» مراجعه بفرمایید.

2 Likes