چرا از with بجای on بعدِ playing استفاده نشده؟

سلام‌.
چرا در جمله ی John likes playing on his computer، از حرف اضافه ی on بعدِ playing استفاده شده؟

آیا نمیشه از with استفاده کرد؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 پسندیده