تالار زبانشناس

نحوه سوالی کردن

Who did John meet at the restaurant? Did he meet Marie or Peter

میشه این جمله رو اینجوری بیان کرد who met john at the restaurant?

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «بدون اسراف»)

1 Likes

اولی میگه: جان چه کسی رو در رستوران ملاقات کرد. جواب این این میشه مفعول
دومی میگه: چه کسی جان رو در رستوران ملاقات کرد. جواب این میشه فاعل
بنابر موقعیتتون از هرکدام میتونید استفاده کنید.

4 Likes

بله ظاهرا ممکن است

Forming wh- questions in English

wh- + an auxiliary verb + subject + main verb

Examples:
(Be)
?What did he watch on TV yesterday

When the question with (be) is about the subject of the sentence, there is no need for both the
:auxiliary and the inversion

.The student completed his homework
?Who completed his homework

1 Likes

ممنونم آقا مصطفی بابت توضیحات کاملتون.در واقع اگه جواب جمله فاعل باشه نیازی به فعل کمکی نیست و اگه مفعول باشه با فعل کمکی بیان میشه .

1 Likes