چرا l have got to go to the bathroom

چرا l have got to go to the bathroomاستفاده شده


این تاپیک مربوط به اپیزود« 2-Great Responsibility » در نرم‌افزار «زوم» است. کارتون: « مرد عنکبوتی نهایی » فصل: « فصل اول »

Have got to
بمعنی باید هستش

2 پسندیده