تالار زبانشناس

ساختار گرامري اين جمله چيه؟

I want the house to be shining

1 Likes

سلام خوش اومدین.
I want
فاعل و فعل اول
فعل دوم در جمله یا ing میاد یا مصدر با to یا مصدر بی to. که قوانین خودش رو داره کی کدوم میاد. اینجا فعل دوم ساده ی با to اومده. فعل دوم قرار بوده معنی بودن و هستن بده که مصدرش be هست. فعل دوم میشه be
کلمه ی shining هم صفت هست. به معنای درخشان و درخشنده.

من میخواهم که خانه درخشان/ براق باشد.
میتونیم در حال برق زدن هم در نظر بگیریم و shining رو present participle فعل shine. بازم همونه فرقی نداره

2 Likes