زبانشناس تموم شد!


زبان شناس تموم شد! فکر نمی‌کردم اینطور باشه. همین که سطح ۵ تموم شد وارد سطح شش شدم برام نوشت ۰ لغت یعنی هرچی بخونم دیگه جلو نمیره!

1 پسندیده

چند روزی طول کشید به این سطح برسید