منظور از You could tell that

Y’know, like you looked out in the crowd and you saw everyone smiling. Y’know, everyone seemed happy. And like some people were dancing. And, uh, a lot of people were singing their songs. You could tell that they, they were very familiar with the music.


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « جشنواره موسیقی قسمت دوم »

You could tell
تو میتونی ببینی که
تو متوجه میشی که
تو میفهمی که

3 پسندیده