معنی it goes on and on forever

معنی it goes on and on forever ممنون


این تاپیک مربوط به درس« ماهی‌ها همه‌جا هستند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « مکالمه زبان انگلیسی آسان » فصل: « زندگی روزمره »

1 پسندیده

یعنی همینطور ادامه پیدا کرد تا همیشه

2 پسندیده