تالار زبانشناس

معنی کلمه dies

در این متن معنی dies مردن میشه یا روز؟
dies suddanly به چه معنیه؟
One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad.
مردن در این جمله کدام کلمه میشود؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

days میشه روز ها
dies مفرد شخص سومه die

dies میشه مردن

3 Likes