تالار زبانشناس

معنیscaleدر جمله زیر

On a scale of one to ten, I give this day an F


این تاپیک مربوط به فصل «بخش 05» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. «ظاهر باطن»

3 Likes

. MEASURING SYSTEM [countable] a system of numbers that is used for measuring the amount,
speed, quality etc of something
یعنی از یک تا ده نمره دادن .در مقیاس ۱ تا ۱۰

4 Likes

سلام اصطلاح متداولیه. یعنی از مقیاس یک تا ده، مثلا میگیم من از یک تا ده به این غذا نمره ی هشت رو میدم. من از یک تا ده به این نوشته ۵ میدم. برای بیان نظر بیشتر استفاده میشه

5 Likes

مرسی از مثال های قشنگتون به دوستان

3 Likes

مرسی از توجه و لطف شما :rose::cherry_blossom:

3 Likes