تالار زبانشناس

مخفف شده کلمات

I’d say the whole adventure was a giant success!

And then, Jack got the worst idea he’d ever had—he was going to take the goose!

در این دو متن i’d مخفف چیست d


این تاپیک مربوط به داستان «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی چهارم»

1 Likes

اولی
Would
دومی
Had

3 Likes