تالار زبانشناس

درس «طلا، نقره یا سرب»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس طلا، نقره یا سرب ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «انگلیسی شکسپیری» فصل «طلا، نقره یا سرب؟» مراجعه بفرمایید.

1 Likes