تالار زبانشناس

چگونه گفتار و متن داستان را کمی آهسته کنم ؟

سلام
دوستم
برای این بسته ،یعنی قصه های بچگانه امکانش نیست
اما تکرار باعث میشه
به سرعت و لهجش عادت کنی

2 Likes

دوستم درست فرمودن
البته اگه میخواین یه دوره با سرعت های مختلف رو تجربه کنید
دوره ی داستان های کوتاه و داستان های واقعی رو ببینید

3 Likes