ترجمه abstract در حالات مختلف روش به کار گیری آن ها

سوال


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «غریزه‌ی باقی‌مانده از انسان‌های اولیه»