تالار زبانشناس

نحوه سوالی کردن با whها

What did she add an auditory approach to? What did she add it to?

She added it to the kinesthetic method. She was already using the kinesthetic method, then she added the auditory method to it. She added them together, doing both.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

1 Likes

https://www.englishclub.com/vocabulary/wh-question-words.htm

Screenshot_20170917-103740

5 Likes

خیلی ممنونم.شما برای هر سوالی جوابی دارید:+1::+1::+1:

1 Likes

حضرت گوگل جواب دارند.
من فقط یک اپراتور هستم. :grin:

از طرفی کمی زودتر از شما این مسیر رو شروع کرده ام.

4 Likes

خدا واقعا گوگل رو برای ما حفط کنه

2 Likes