تفاوت start و get started چیست؟

تفاوت start با get start چیه

معنای این جمله ها چه تفاوتی با هم دارند
After he got started …

After he started


این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «چاق، بیمار و تقریبا مرده»

دوست عزیز get started درست هست و get start نداریم
معنی این ترکیب یعنی شروع یا آغاز انجام کاری ولی start به تنهایی معنی آغاز کردن میده و اگه بخوایم بگیم فعالیت یا کاری رو شروع میکنیم باید بگیم start doing sth یا start to do sth

1 پسندیده

یعنی خود عبارت get started برابر با start doing sth/start to do sth هستش
مثلا توی جمله ای بخوایم در مورد فعالیتی که صحبتش رو کردیم، بگیم که شروعش کردیم از get started استفاده میکنیم

1 پسندیده