تالار زبانشناس

معنی جمله It is easy to get along with me

It is easy to get along with me.
معنی این جمله چی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Self-Intro by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۷»)

2 Likes

يعني: كنار آمدن با من آسونه.
Get along: كنار آمدن و سازگار شدن با ديگران

5 Likes

دیکشنری پیشرفته کینگ
Screenshot_20170918-171958

دیکشنری تحلیلگران
بخش لانگمن
Screenshot_20170918-172400

:point_left: البته من همیشه به معنی ارتباط صمیمی برقرار کردن با افراد دیگه دیده ام. به صورت زیر:
… get along well with …

4 Likes