معنی این قسمت از درسو متوجه نمیشم

معنی این قسمت از درسو متوجه نمیشم
0

#1

سلام معنی این قسمت از متن چی میشه
when, too quick for him to react

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

جمله كاملتر: too quick for him to react, they took his own painting
معني: آنها نقاشي او را با چنان سرعت زيادي بردند كه او نتوانست واكنش نشان دهد.


#3

مگه معنیش نمیشه:خیلی سریع به او عکس العمل نشان دادن وگرفتند نقاشی او را


#4

Too quick for him to react به اين معناست كه آنها آنقدر سريع بودند كه او (عنكبوت) اصلا نتوانست عكس العمل نشان دهد.