تالار زبانشناس

صفت بین دو تا as چه معنی ای میده؟

سلام میشه بگید چه مواقعی صفت بین دو تا as قرار میگیره؟
Jack ran as quickly as he could down the beanstalk, but the giant was following close behind.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

سلام
وقتی میخواید دو تا انسان، شی یا حیوان رو از نظر یک صفت در یک حد بدونید ازین قاعده استفاده میکنید
مثال
You are as kind as a mother
شما به انداره ی یک مادر مهربانید
I am as well as you in driving
رانندگی من به اندازه ی تو خوبه
She is as tall as her sister
او هم قد خواهرشه
گاهی وقتا هم می تونید ازین قاعده برای بیان حداکثر توانایی استفاده کنید
مثل همین جمله ی متن
یا مثال های زیر
I am as honest as I can
تا اونجایی که میتونم صادقم
I eat as much as I can
تا اونجایی که میتونم میخورم
I read as fast as I watch
تا اونجایی که میبینم، با سرعت میخونم

2 Likes