تالار زبانشناس

کلمه second

سلام. ظاهدا کلمه second رو در این جمله نمیگه
My second favorite sport is soccer.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Sports by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

به نظر منم کلمه second نمیگه😊