معنی جمله I spend most of my time putting away his toys and cleaning up after him


این تاپیک مربوط به درس «توصیه ی من برای یادگیری افعال عبارتی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «mmmEnglish»، فصل «گرامر انگلیسی»

من بیشتر وقتم صرف این میشه که اسباب بازیاشو بذارم سر جاش و دنبالش (برم) تمیزکاری کنم.

Put something away
چیزی را سر جایش گذاشتن

Clean up after
دنبال کسی تمیزکاری کردن

4 پسندیده

من ببشتر وقتم را واسه جمع کردن اسباب‌بازی ها و جمع کردن ریخت و پاش ها صرف میکنم

3 پسندیده