تالار زبانشناس

دو پاراگراف اضافه

در انتهای این درس دو پاراگراف وجود داره که کاملا بی ارتباط به این درس هست ، در حالی که ترجمه هم شده اما در فایل صوتی خوانده نمیشود
این پاراگراف ها مربوط به داستان عشق و موسیقی و دیگر هیچ می باشد ، گرچه تو فایل صوتی اون درس هم خوانده نمی شود

======================
این تاپیک مربوط به درس «معلم ناجی مدرسه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «معلم ناجی مدرسه»)

2 Likes