آیا باید از متن در روز دوم استفاده کنم؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «تلفظ»

این لینک رو ببینین دوست خوبم نحوه مطالعه دوره داخلش گفته شده

2 پسندیده