چالش لایتنر 1401 😎

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

4 پسندیده

و منی که لغت بیشتری مرور کردم ولی امتیاز کمتری گرفتم:smiling_face_with_tear:

4 پسندیده


سلام به همه مغالطه کنای تو خونه

5 پسندیده

مغالطه یعنی چی؟؟
من دایره لغاتم در این حد نیس:grin:

3 پسندیده

آوردن دلیل اشتباه یا غیرمجاز برای استدلال است که از نظر علم منطق درست نیست:handshake:

3 پسندیده

خیلی ممنونم از توضیحاتتون:pray:t2::heart:

3 پسندیده

به زبون عامیانه یعنی همون بهونه جور کردن:grin:

2 پسندیده

تقریبا

3 پسندیده

4 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

4 پسندیده

5 پسندیده

و باز منو ۱۱۷ تا لغت (برای بار سوم در ۴ روز:joy:)

5 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

5 پسندیده

5 پسندیده

5 پسندیده

5 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

5 پسندیده

سلام بچه ها . من خیلی ازین لایتنر سر در نمیارم پس خیلی تو نخش نیستم :face_with_hand_over_mouth: فعلا که از زبان بیشتر از قبل خوشم اومده و دارم میخونم بالاخره ی روزی لایتنرم بروز میشه :wink:

6 پسندیده

مگه چند تا داری مرور کنی؟

2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

4 پسندیده