تالار زبانشناس

اشکال تایپی

. Those certain strategies led to success and I realized if I used the same strategies I will get the

same result,

فک کنم i would get the same resultصحیح باشه
@mostafa.mohammadrezaee لطفا نظر بدید.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

2 Likes

یک قانون کلی:
قضاوت در مورد شرط ها فقط زمانی ممکن است که ما از منظور گوینده مطلع باشیم. زیرا با تغییر ساختار شرط معنی کاملا عوض می شود و هر کس ممکن است یکی از آن معانی را مدنظر داشته باشد.

پیشنهاد:
بنابراین بهتر است اگر کسی از یک شرط پرسشی دارد، حداقل کل پاراگراف را بیاورد تا بتوان به درستی حدس زد که گوینده می خواسته از کدام شرط استفاده کند.

جواب پرسش:
جمله ی جواب شرط اشکال تایپ ندارد چون گوینده دقیقا می گوید will.
جمله ی شرط مشکل دارد چون گوینده دقیقا می گوید use.

از نظر گرامری:
در اینجا هدف گوینده اینست که یک تجربه یا حقیقت کلی را بیان کند، بنابراین باید از ساختار شرطی نوع اول استفاده کند. ساختار شرطی آینده ی ممکن.

2 Likes

مثل همیشه پاسختون کامل بود.من اینقد به بخش دوم فعل توجه کرده بودم اصلا حواسم به بخش اول نبود.کاملا درست.پسuse درسته نهused

1 Likes